Warszawa


ul. Krucza 6/14b

Płock

ul. Piłsudskiego 35

Łódź


ul. Kamińskiego 21

Zapraszamy na konsultacje neurologiczne w celu rozpoznania i leczenia schorzeń układu nerwowego lub ich wykluczenia. Na lekarza neurologa warto zgłosić się kiedy wystąpią u nas zaburzenia czucia, drżenie i inne ruchy mimowolne, zawroty głowy, utrata przytomności, zaburzenia koordynacji ruchowej, bóle i osłabienia, zaburzenia i pogorszenie się pamięci oraz koncentracji, zaburzenia snu, słuchu, wzroku czy węchu. 

 

Na konsultacje zapraszamy do ESSE Łódź.

Neurologia

Poznaj naszego specjalistę 

Marlena Remlinger-Siwocha - ZnanyLekarz.pl