Warszawa


ul. Krucza 6/14b

Płock

ul. Piłsudskiego 35

Łódź


ul. Kamińskiego 21

Terapia Orthokine
To biologiczna metoda leczenia zwyrodnień stawów i bólu pleców dostępna w Esse dla zdrowia.

Terapia polega na podaniu pacjentowi w postaci wstrzyknięcia jego własnych namnożonych, skoncentrowanych białek przeciwzapalnych wytworzonych z krwi od niego wcześniej pobranej. Dzięki temu nie wprowadza się do organizmu żadnych obcych substancji, a jedynie białka pochodzące w własnej krwi pacjenta. 

Jakie są korzyści dla pacjentów? 
🔹 znacząca redukcja bólu,
🔹 wyższa jakość życia, dzięki poprawie funkcjonalności,
🔹 długotrwała skuteczność,
🔹 umożliwienie odsunięcia w czasie lub uniknięcie operacji,
🔹 doskonały profil tolerancji.

W Polsce terapia jest dostępna wyłącznie w wybranych licencjonowanych ośrodkach. Licencje na terenie Polski przyznaje firma Pins, reprezentująca niemiecką firmę Orthogen, która opatentowała metodę Orthokine. Skuteczność terapii Orthokine® oraz jej tolerancja przez pacjentów zostały sprawdzone klinicznie i potwierdzone naukowo w badaniach klinicznych, a dokładna obserwacja pacjentów w wieloletnich badaniach, wyniki testów przedklinicznych i badań klinicznych, doświadczenia lekarzy potwierdzają skuteczność i dobrą tolerancję terapii Orthokine® przez pacjentów.


ORTHOKINE