kontakt@essedlazdrowia.pl

Proktolog zajmuje się chorobami końcowego odcinka przewodu pokarmowego, do których należą takie schorzenia jak: nowotwór jelita grubego, hemoroidy, nietrzymanie stolca, szczelina odbytu, wypadanie błony śluzowej kanału odbytu, ropień okołoodbytniczy, zakrzepica odbytu, kłyciny kończyste, uchyłki jelita grubego, wrzodziejące zapalenie jelita grubego. 
 

 

Na konsultacje zapraszamy do ESSE Warszawa.

 

Proktologia

Poznaj naszego specjalistę 

Prof. dr hab. n. med. Adam Dziki
 - Chirurg, Proktolog
 
Prof. dr hab. n. med. Adam Dziki jest jednym z najwybitniejszych polskich chirurgów, specjalistą w leczeniu schorzeń jelita grubego i odbytnicy. Jego doświadczenie i umiejętności są doskonale znane na całym świecie, co owocuje bardzo częstymi wyjazdami na konsultacje, konferencje oraz sympozja zagraniczne. Jest pomysłodawca i założycielem Centrum Leczenia Chorób Jelita Grubego. Doświadczenie zdobywał na wielu zagranicznych stażach w krajach takich jak USA, Grecja czy Holandia. Profesor dzieli się swoją wiedzą również w prasie specjalistycznej. Za bogaty dorobek naukowy został nagrodzony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Nagrodą Ministra Zdrowia I Stopnia za działalność naukową i organizacyjną w dziedzinie proktologii.

Prof. Dziki jest również ekspertem w leczeniu chorób dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Wielokrotnie nagradzany i zapraszany jako członek honorowy licznych zagranicznych Towarzystw Naukowych, w tym Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgicznego oraz Królewskiego Angielskiego Towarzystwa Chirurgicznego. Wart podkreślenia jest fakt, że jako jedyny Polak w historii dostąpił zaszczytu bycia członkiem honorowym Królewskiego Angielskiego Towarzystwa Chirurgicznego.

Jako lekarz odznacza się wysoką kulturą osobistą i empatią, co gwarantuje pacjentom nie tylko najlepszą opiekę medyczną, ale również przyjazne warunki, sprzyjające leczeniu i wychodzeniu z choroby. Jest ceniony za konkretne działanie oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta. Nawet w ciężkich sytuacjach nie poddaje się, niosąc chorym nadzieje na wyzdrowienie.

Jest m.in. autorem podręcznika akademickiego „Proktologia”, współautorem licznych publikacji z zakresu onkologii np. „Przypadek współistnienia pierwotnego raka wątroby i bąblowca”, „Wartość ultrasonografii wewnątrzpochwowej w wykrywaniu i ocenie rozległości wznowy miejscowej raka odbytnicy u kobiet”, „Opóźnienie w diagnostyce i leczeniu raka jelita grubego u chorych z wytworzoną stomia jelitową”, „Rak płaskonabłonkowy kątnicy – opis przypadku.”, „Receptory gastryny w komórkach nowotworowych pacjentów z pierwotnym rakiem gruczołowym jelita grubego”, „Szew mechaniczny w chirurgii raka żołądka.” i wiele innych. Profesor Dziki jest także autorem licznych komentarzy w prasie specjalistycznej np. „Badania populacyjne nad przeżyciami, diagnostyką i leczeniem raka jelita grubego w dwóch okresach czasu”, „Retrospektywna ocena kolonoskopii u chorych po operacji raka jelita grubego”.